Injector cleaner 300 ml diesel - Autozone

Varenr.: 9052296

Injector cleaner 300 ml diesel - Autozone

Varenr.: 9052296
  • Autozone injector cleaner til at rense bilens brændstofsystem, og denne er til dieselmotorer
  • Den renser dyser, ventiler og forbrændingskammer og giver en bedre brændstoføkonomi
  • Indeholder 300 ml, som passer til 50 liter diesel
59.75

Varebeskrivelse

Injektionsrens til dieselmotorer 300 ml

Autozone injector cleaner er en injektionsrens, som bruges til at rense bilens brændstofsystem. Injektionsrensen hældes direkte i bilens brændstoftank, og den renser dyser, ventiler og forbrændingskammer. Den er effektiv og giver en renere udstødning, reducerer koks- og sodaflejringer, optimerer kompressionen og giver en bedre brændstoføkonomi.

Denne er til dieselmotorer. Indeholder 300 ml, som passer til 50 liter diesel.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304)
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Undgå udledning til miljøet. (P273). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTLINJEN/læge. (P301+P310). Opbevares under lås. (P405). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 300 ml
Mærke Autozone
Bruges til Bilpleje
Type Injektionsrens

Dokumentation