Hobbymaling guld 100 ml - Luxi

Varenr.: 9061903

Hobbymaling guld 100 ml - Luxi

Varenr.: 9061903
 • Hobbymaling i guld kan bruges til mange praktiske og kreative formål 
 • Det er en vandbaseret, halvblank akrylmaling med en god dækkeevne og holdbarhed
 • Malingen kan bruges både inde og ude og på de fleste materialer, fx træ og metal
 • Den er støvtør efter ca. 2 timer og overmalbar efter ca. 6 timer 
 • Bøtten indeholder 100 ml
49.95

Varebeskrivelse

Hobbymaling guld 100 ml - Luxi

Hobbymaling fra Luxi kan bruges til mange praktiske og kreative formål. Malingen er akrylmaling, som du kan bruge på de fleste materialer, fx træ, metal, keramik, porcelæn, stof, læder, tapet, sten, pap og papir. Det er en god idé at grunde overfladen med Luxi Primer, før du maler med hobbymaling.

Malingen er vandbaseret og giver en halvblank overflade (glans 40). Den har en god dækkeevne, vedhæftning og holdbarhed og kan både bruges inden- og udendørs.

Hobbymalingen er guld og kan fås i flere farver. Den indeholder 100 ml. 

Anvendelse:

Underlaget skal være rent, tørt og fri for rust, fedt og løstsiddende snavs, før der males. Hobbymalingen skal omrøres inden brug. Det anbefales altid at foretage prøveopstrøg. Malingen kan påføres med enten pensel eller malerrulle. 

Luxi hobbymaling er støvtør efter ca. 2 timer og genbehandlingstør efter ca. 6 timer. Den er helt hærdet efter ca. 24 timer ved 20 °C og en luftfugtighed på 50 %.

Produktdetaljer:

 • Farve: Guld
 • Indhold: 100 ml
 • Type: Akrylmaling
 • Glans: 40 halvblank 
 • Påføring: Pensel eller malerrulle
 • Rækkeevne: 5-7 m² pr. liter (ved 2 lag)
 • Støvtør efter ca. 2 timer
 • Overmalbar efter ca. 6 timer 
 • Hærdet efter ca. 24 timer v/20˚C/RF 50 %
 • Påføringstemperatur: 5-30˚C 
 • Fortynding: Vand
 • Rengøring: Vand og sæbe
 • Opbevaring: Tørt, køligt og frostfrit i lukket emballage
 • Holdbarhed: Minimum 24 mdr. fra produktionsdato 
 • Kan bruges til træ, metal, keramik, porcelæn, stof, læder, tapet, sten, pap og papir

 

 


Vær opmærksom på:

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280) VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe. (P302+P352) EUH208, Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udløse allergisk reaktion.

LUXI

Specifikationer

Type Værdi
Type Maling

Dokumentation