Grønne Fingre alt-i-en gødning 15 kg

Varenr.: 9059874

Grønne Fingre alt-i-en gødning 15 kg

Varenr.: 9059874
 • Grønne Fingre alt-i-en gødning tilfører både kalk og gødning på én gang
 • Gødningen er granuleret, så det er let at strø, og den er støvfri
 • Kalken neutraliserer jordens surhed og sikrer, at planterne kan optage gødningen, og samtidig hæmmer kalken mos
 • Kan anvendes til haven forår og efterår
 • NPK 13-3-8 og 15 kg i posen, som rækker til ca. 250 m²
 • Produceret af DLG
198.00

Varebeskrivelse

Grønne Fingre alt-i-en gødning 15 kg

Med alt-i-en gødning fra Grønne Fingre kan du tilføre haven kalk og gødning i én arbejdsgang. Kalkindholdet på 25 % stabiliserer pH-værdien i jorden og sikrer planternes optag af gødning, en af de grundlæggende faktorer for god plantevækst. Kalken er også med til at hæmme mos. Gødningen er granuleret, så det er let at strø. Alt-i-en gødning kan anvendes til haven forår og efterår.

OBS! Pga. kalken må denne gødning ikke anvendes til surbundsplanter. Brug i stedet Grønne Fingre Rosen/Rhododendrongødning.

Sådan anvendes gødningen:

 Gødningen kan anvendes til græsplænen, urtehaven, blomsterbede og frugttræer: 6 kg pr. 100 m² årligt fordelt over forår og efterår. Alt-i-en gødning udstrøs jævnt, når planterne er tørre og dugfrie, gerne umiddelbart før regn eller vanding.

Produktdetaljer:

 • Form: Granulat
 • Anvendelse: Græsplænen og havens blomster og urter
 • 15 kg
 • Rækker til ca. 250 m²
 • Gødningen indeholder: 13% kvælstof, 3% fosfor, 8% kalium, samt svovl, magnesium, bor og 25% kalk

Produktet er produceret af DLG.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+351+338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Groenne fingre

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 15 kg
Form Granulat
Mærke Grønne Fingre
NPK NPK 13-3-8
Type Universalgødning

Dokumentation

Info & guides