GORI transparent trægrunder 11.1 750 ml

Varenr.: 9065159

GORI transparent trægrunder 11.1 750 ml

Varenr.: 9065159
 • GORI transparent trægrunder nr. 11.1 bruges til grunding af vinduer og døre
 • Anvendes til nyt og gammelt udendørs træværk
 • Vandbaseret og dybdebeskyttende
 • Beskytter mod råd, svamp og insekter samt reducerer træets tendens til revnedannelse
 • Indeholder 750 ml
 • Vær opmærksom på, at biocidmidler skal anvendes med forsigtighed
198.00

Varebeskrivelse

GORI 11 trægrunder transparent 750 ml

GORI trægrunder transparent nr. 11 anvendes udendørs til grunding af nyt og gammelt træværk og er specielt velegnet til grunding af vinduer og døre. Trægrunderen er vandbaseret og dybdebeskyttende og yder således effektiv beskyttelse mod råd, svamp og insekter samt reducerer træets tendens til revnedannelse. Give god vedhæftning for efterfølgende behandling. Indeholder 0,75 liter. Vær opmærksom på, at biocidmidler skal anvendes med forsigtighed.

Anvendelsesområde

Til udendørs nyt og gammelt ubehandlet eller barslidt træværk.

Forbehandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Snavs afvaskes med trævask. Vask efter med rent vand. Nedbrudt træ afrenses til frisk bund. Hårdt træ skal ikke grundes.

Behandling

Påfør 1 x GORI trægrunder nr. 11. På behandlingstidspunktet må fugtigheden i vinduer maks. være 15 % og i ventileret udvendig beklædning maks. 18 %.

Påføring

Omrøres før brug. Påføres med pensel eller rulle. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. Der efterbehandles indenfor 2 uger med GORI transparent eller dækkende træbeskyttelse.

Tørretid

Behandlingstør efter ca. 2 timer og kan overmales efter ca. 24 timer ved 23 °C og normal luftfugtighed (60 %).

Produktdetaljer:

 • Indhold: 750 ml
 • Farve: Transparent (mælkehvid pigmentering - tørrer klart op)
 • Tørretid: Ca. 2 timer
 • Overmalbar: Efter 24 timer
 • Rækkeevne: Ca. 5 m² pr. liter
 • Bindemiddel: Alkyd.
 • Fortynding: Må ikke fortyndes
 • Rengøring af værktøj: Vand og sæbe
 • Emballagen holdes tæt lukket efter brug

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/1znh5wyw/ghs09_miljoefarlig.png

Advarsel

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. 

Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamles. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. P102, P101, P273, P391, P501 

Indeholder 3-iod-2-propynyl-butylcarbamat og permethrin (ISO). Kan udløse allergisk reaktion.

Gori

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 0,75 liter
Tørretid 2 timer
Dækkeevne m2 pr. liter 5 m²
EAN-nummer 8716242973522
Mærke GORI
Anvendelse Grunding af træ
Farve Klar
Baseret på Vandbaseret

Info & guides