Pga. travlhed er leveringstiden i øjeblikket 5-10 arbejdsdage

GORI Trævask koncentreret 2,5 liter

Varenr.: 9035541

128,00/stk 51,20 pr. ltr
 • GORI Trævask til rengøring af træ både ude og inde
 • Velegnet til at rengøre træ udendørs, inden det skal have træbeskyttelse
 • Kan bruges til alle træoverflader indendørs samt som universalrengøring
 • Skal fortyndes med vand i forholdet 1:25 til grov rengøring og 1:50 til den daglige rengøring
 • Der er 2,5 liter i beholderen
Lagerstatus blev indlæst sidst: 28. mar 2020 9:52

GORI Trævask til rengøring af træ inde og ude

GORI Trævask er et effektivt koncentreret grundrensemiddel, som let fjerner snavs og skidt fra træflader. Det er velegnet til at rengøre træ ude, inden det skal have træbeskyttelse, men kan også anvendes på træoverflader indendørs. Det kan også bruges som universalrengøringsmiddel. Fortyndes med vand inden brug i forholdet 1:25 til grov rengøring og 1:50 til den daglige rengøring. For bedste resultat skal produktet have lov at virke 5 minutter, før der tørres efter med rent vand.

Der er 2,5 liter i beholderen.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager alvorlig øjenskade (H318) Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101)., Brug egnede beskyttelseshandsker. Brug særligt arbejdstøj. Bær beskyttelse til øjne og ansigt (P280), VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338) Ikke relevant. 

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-propylheptyl)-ω-hydroxy-Alcohols, C9-11, ethoxylated
 

 

Gori.jpg

Specifikationer

Indhold 2,5 liter
Mærke GORI
Anvendelse Træ

Sammenlign produkter

Du kigger på

GORI Trævask koncentreret 2,5 liter

Fjerner snavs og skidt fra træ. Kan bruges inde og ude.

128,00 /stk

 • Anvendelse Træ
 • Indhold 2,5 liter
 • Mærke GORI
 • Fliser
 • 2,5 liter
 • Borup
 • Fliser
 • 1 liter
 • ECOstyle
 • Fliser m.m
 • 5 liter
 • Grønne Fingre
 • Udendørs rengøring
 • 2,5 liter
 • Borup
 • Udendørs rengøring
 • 2,5 liter
 • BN-ALMO
 • Udendørs rengøring
 • 2,5 liter
 • GORI
 • Udendørs rengøring
 • 1 liter
 • BN-ALMO
 • Træ
 • 1 liter
 • Luxi
 • Fliser
 • 2,5 liter
 • Borup
 • Tag
 • 5 liter
 • Nilfisk