Flocking Stick 1 kg - Swim & Fun

Varenr.: 9042190

119,00/stk
 • Swim & Fun Flocking Stick sørger for, at du får det optimale ud af dit sandfilteranlæg
 • Bruges i sandfilteranlæggets skimmer eller alternativt i pumpens forfilter
 • Doseres automatisk, når anlægget kører
 • 8 stk. Flocking Sticks i pakken på hver 125 gram (1 kg i alt)
Udsolgt i butik
Lagerstatus blev indlæst sidst: 27. feb 2020 0:16

Flocking Sticks til optimering af sandfilteranlæg

Swim & fun Flocking Stick sørger for, at du får det optimale ud af dit sandfilteranlæg. Flocking Sticks bruges i sandfilteranlæggets skimmer eller alternativt i pumpens forfilter og optimerer sandfilteranlæggets effektivitet, så det bliver i stand til at opfange de meget små støv- og svæveartikler, der ellers kan medføre uklart poolvand.

Flokningsmidlet bliver automatisk doseret, mens anlægget kører. Der er 8 Flocking Sticks i pakken på hver 125 gram (1 kg i alt).

 

Du finder din nye pool her samt pooltilbehør.


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager alvorlig øjenskade.(H318)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.(P280-øa) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen.(P305/351/338) Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.(P310-a)

Swim_Fun.jpg

Specifikationer

Type Sandfilter

Sammenlign produkter

Du kigger på

Flocking Stick 1 kg - Swim & Fun

Optimerer sandfilteranlæggets effektivitet. 8 stk.

119,00 /stk

 • Diameter -
 • Form -
 • Højde -
 • Liter -
 • Type Sandfilter
 • 180 cm
 • Rund
 • 60 cm
 • 800 liter
 • Spa pool
 • 196 cm
 • Rund
 • 66 cm
 • 806 liter
 • Spa pool
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Reparation
 • 2,44 meter
 • Rund
 • -
 • -
 • Pool cover
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Vandpleje
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Startsæt
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Vandpleje
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Vandpleje
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Dispenser
 • 1800 mm
 • -
 • 1032 mm
 • -
 • Vildmarksbad
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Vandpleje