Finish maskinrens 250 ml

Varenr.: 9051781

24,95/stk 99,80 pr. ltr
  • Finish maskinrens bruges til at rengøre og vedligeholde opvaskemaskinen
  • Fjerner kalk, bekæmper fedt, rengør skjulte dele og neutraliserer dårlig lugt
  • Indeholder 250 ml, og det anbefales at rengøre maskinen én gang i måneden
  • Maskinrens kan bruges til alle opvaskemaskiner

Finish maskinrens 250 ml

Finish maskinrens rengør din opvaskemaskine, så den igen vasker skinnende rent. Finish maskinrens kan bruges både til rengøring og vedligeholdelse, og den fjerner kalk, bekæmper fedt, rengør skjulte dele og neutraliserer dårlig lugt. Finish maskinrens kan bruges til alle opvaskemaskiner.

Anbefales at bruge en gang i måneden, eller når du opdager aflejringer i maskinen. Indeholder 250 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Farlig

Forårsager alvorlig øjenskade.

Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Bær beskyttelse til øjne og ansigt. Vask hænderne grundigt efter brug. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en læge.

Specifikationer

Indhold 250 ml
Type Maskinrens
Bruges til Opvaskemaskine