ECOstyle MyreFri kvik pulver 1 kg

Varenr.: 9055388

ECOstyle MyreFri kvik pulver 1 kg

Varenr.: 9055388
  • Myrepulver fra ECOstyle er koncentreret og skal blandes op i vand
  • Myrepulveret anvendes til udvanding udendørs og bekæmper hele myreboet
  • Kvik pulveret er især velegnet til bekæmpelse af myrer under fliser
  • ECOstyles MyreFri-serie er baseret på naturlige aktivstoffer
  • Der er 1 kg i pakken
178.00

Varebeskrivelse

Myrepulver til opblanding i vand

ECOstyle MyreFri kvik pulver bekæmper hele myreboet og er især velegnet til bekæmpelse af myrer under fliser. Kvik pulveret et til anvendelse udendørs og skal blandes op med vand før udvanding.

Før du anvender myrepulveret, kan du følge myrerne for at se hvor de går hen. På den måde vil du kunne finde frem til deres indgange til myreboet. Hæld myrepulverblandingen direkte ned i boet og på myrernes gangarealer. Så snart myredronningen får kontakt med myregift udvanding, dør hun i løbet af få timer og kan ikke længere levere flere myrer til boet. 

For at få ram på flest myrer, skal du vande med MyreFri Kvik morgen eller aften, hvor myrerne ofte er aktive. Det er en god ide at vande igen efter en uges tid, når alle æggene i myreboet er udklækkede. 

ECOstyle MyreFri-serien er baseret på naturlige aktivstoffer. Giften i myrepulveret er pyrethrum, som er et udtræk fra krysantemumblomsten. Pyrethrum er et aktivstof, som virker hurtigt og som er hurtigt nedbrudt. Allerede efter få døgn, afhængig af ilt og lysforhold, er pyrethrum nedbrudt. 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel 
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411) 
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Udslip opsamles. (P391) Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Ecostyle Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 1 kg
Bekæmper Myrer

Dokumentation