Dupli-Color Platinum spraymaling hvid mat 400 ml

Varenr.: 9063053

Dupli-Color Platinum spraymaling hvid mat 400 ml

Varenr.: 9063053
 • Dupli-Color Platinum akryl spraymaling er hurtigttørrende og har en ekstrem dækkeevne
 • Platinum kan bruges til træ, overfladebehandlet hårdt plast, glas, metal, lærred og tapeter 
 • Perfekt til dekorative projekter, kunst og design
 • Til inden- og udendørs brug
 • Denne maling er hvid med en mat finish
 • Indeholder 400 ml, som rækker til ca. 2,1 m²
99.00

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Dupli-Color Platinum spraymaling 400 ml - hvid mat

Spraymaling fra Dupli-Colors Platinum-serie er hurtigttørrende og har en ekstrem dækkeevne. 

Den kan bruges til projekter inde og ude og er velegnet til en lang række materialer. Denne maling er hvid med en mat finish.

Dåsen indeholder 400 ml, som rækker til ca. 2,1 m².

Til maling af hobbyprojekter, kunst og design

Dupli-Color Platinum spraymaling kan bruges til de fleste overflader, herunder træ, overfladebehandlet hårdt plast, glas, metal, lærred og tapeter. 

Det gør serien anvendelig til mange forskellige slags projekter, bl.a. kunst, møbler, dekorationer og design.

Produktdetaljer:

 • Farve: Hvid
 • Finish: Mat
 • Indhold: 400 ml
 • Rækkeevne: Ca. 2,1 m²
 • Støvtør på 2 minutter
 • Ekstrem dækkeevne
 • Kan bruges inde og ude
 • Velegnet til: Træ, overfladebehandlet hårdt plast, glas, metal, lærred og tapeter

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

 

Specifikationer

Type Værdi
Tørretid 2 minutter
Rækkeevne pr. dåse 2,1 m²
Indhold 400 ml
Mærke Dupli-Color
Farve Hvid
Anvendelse Træ og metal

Dokumentation

Info & guides