Dupli-Color Platinum primer 400 ml

Varenr.: 9063054

Dupli-Color Platinum primer 400 ml

Varenr.: 9063054
 • Dupli-Color Platinum primer giver en ekstra god vedhæftning
 • Brug primeren, før du spraymaler, for at opnå et langtidsholdbart resultat
 • Platinum kan bruges til træ, overfladebehandlet hårdt plast, glas, metal, lærred og tapeter 
 • Til inden- og udendørs brug
 • Indeholder 400 ml, som rækker til ca. 2,1 m²
99.00

Varebeskrivelse

Dupli-Color Platinum primer 400 ml

Primer fra Dupli-Colors Platinum-serie, der giver en ekstra god vedhæftning, så du opnår et langtidsholdbart resultat. Brug primeren inden du maler med Dupli-Color Platinum spraymaling. 

Ptanium primeren er grå og er hurtigttørrende og har en ekstrem dækkeevne. Den kan bruges inde og ude og hæfter godt på de fleste materialer.

Dåsen indeholder 400 ml, som rækker til ca. 2,1 m².

Til maling af hobbyprojekter, kunst og design

Dupli-Color Platinum spraymaling kan bruges til de fleste overflader, herunder træ, overfladebehandlet hårdt plast, glas, metal, lærred og tapeter. 

Det gør serien anvendelig til mange forskellige slags projekter, bl.a. kunst, møbler, dekorationer og design.

Produktdetaljer:

 • Farve: Grå
 • Indhold: 400 ml
 • Rækkeevne: Ca. 2,1 m²
 • Støvtør på 2 minutter
 • Ekstrem dækkeevne
 • Kan bruges inde og ude
 • Velegnet til: Træ, overfladebehandlet hårdt plast, glas, metal, lærred og tapeter

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Specifikationer

Type Værdi
Tørretid 2 minutter
Rækkeevne pr. dåse 2,1 m²
Indhold 400 ml
Mærke Dupli-Color
Farve Primer
Anvendelse Træ og metal

Dokumentation

Info & guides