Dækpen - Autozone

Varenr.: 9065341

Dækpen - Autozone

Varenr.: 9065341
  • Dækpen til markering på dæk ved dækskifte
  • Kan også bruges til at fremhæve tekst på dæk
  • Den hvide farve er let at se
29.00

Varebeskrivelse

Dækpen til dækmarkering

Med Auto Zone dækpen kan du let markere dine dæk i forbindelse med dækskifte ved skift mellem sommer-/vinterdæk. Dens hvide farve står i skarp kontrast til dækkets sorte overflade, hvilket sikrer, at markeringerne er lette at se og genkende. Denne funktion er især nyttig, når du skal huske dækkets placering eller rotationsmønster. Auto Zone dækpen kan også anvendes til markering af tekst på dækkene. Pennen er nem at bruge og kan anvendes på alle typer dæk. 

Produktdetaljer:

  • Farve: Hvid

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare 
Meget brandfarlig væske og damp. (H225) 
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) 
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336) 
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Type Dækpen

Dokumentation