Borup shellac knastelak 250 ml

Varenr.: 9013349

98,00/stk 392,00 pr. ltr
  • Borup shellac knastelak bruges mod gennemslag fra fx harpiks eller mærker og skjolder efter tusch og farvekridt på en væg
  • Forhindrer gennemslag, så slutmalingen ikke bliver misfarvet
  • Det anbefales at påføre 3 lag knastelak, inden der males med slutmalingen
  • Kan anvendes både inde og ude
  • Indeholder 250 ml
  • Vandbaseret

Borup shellac knastelak mod gennemslag

Borup shellac knastelak isolerer mod gennemslag fra fx harpiks, når du skal have malet træ. Påfør knastelakken på knasterne, og den vil spærre harpiksen inde og gøre det nemmere at male knasterne, så der ikke kommer gennemslag eller misfarvninger i malingen. Den kan også bruges mod gennemslag fra skjolder og mærker efter farvekridt og tusch, hvis nogen har været lidt for kunstneriske på væggene. Påfør knastelakken på mærkerne eller skjolderne, og den forhindrer gennemslag, så du kan få en flot væg igen.

Det er en god fyldig og brugsklar knastelak, og den kan anvendes både inde og ude. Det er en klar og vandbaseret lak, og det anbefales at give 3 lag knastelak, inden du afslutter med maling.

Indeholder 250 ml.


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Meget brandfarlig væske og damp (H225).  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt (P210). Hold beholderen tæt lukket (P233). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501). 

Borup Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 250 ml
Mærke Borup
Farve Klar
Type Knastlak