Borup fugtfjerner 900 gram

Varenr.: 9041930

Borup fugtfjerner 900 gram

Varenr.: 9041930
  • Komplet fugtfjerner fra Borup, der uden brug af strøm modvirker kondens, skimmel, dårlig lugt og mug inden døre
  • Anvendelig i rum op til ca. 30 m²
  • Den kan bruges i hjemmet, i campingvognen, i garagen, på skibet m.m.
  • Fugten samler sig som vand i beholderen, så det er let at hælde ud i afløbet
  • Pakken indeholder 1 stk. kasse og 2 stk. refill poser a 450 g
149.00

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Borup fugtfjerner 900 gram

Fugtfjernerkasse med 2 x refill poser, som gør det nemt og hurtigt at udskifte de opbrugte poser. For høj luftfugtighed kan give problemer med svamp og råd i træværk, mug og skimmelsvamp på vægge og tekstiler. Desuden trives både skimmelsvamp og insekter som sølvfisk (som man desuden ofte finder på badeværelser) og støvmider ved en luftfugtighed over 45 %. Borup fugtfjerner begynder at opsuge fugt fra luften, så snart luftfugtigheden overstiger 45 %. Fugten samler sig som vand inde i beholderen, så det er nemt at hælde ud i afløbet, når den er fuld.

Pakken indeholder 1 stk. kasse og 2 stk. refill poser a 450 g. Du kan tilkøbe flere refill poser her.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313) Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Borup Logo

Specifikationer

Type Værdi
Areal 30 m²
Mærke Borup

Dokumentation