Fugtfjerner refill

Varenr.: 9041076

69,50/stk

Passer til Borup fugtfjerner.

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 17. jan 2019 17:21

Refill-poser til Borup fugtfjerner. For høj luftfugtighed kan give problemer med svamp og råd i træværk, mug og skimmelsvamp på vægge mv. Desuden trives både skimmelsvamp, insekter som sølvfisk og støvmider ved en luftfugtighed over 45%. Borup fugtfjerner begynder at opsuge fugt fra luften, så snart luftfugtigheden overstiger 45%.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).  

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).  Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501).
 

Specifikationer

Indhold 1350 gram
Bruges til Fugtfjernelse
Type Refill

Sammenlign produkter

 • Bruges til Fugtfjernelse
 • Indhold 1350 gram
 • Type Refill
 • Fugtfjernelse
 • 2 stk.
 • Refill
 • Fugtfjernelse
 • 450 gram
 • Fugtfjerner
 • Fugtfjernelse
 • -
 • Fugtfjerner
 • Fugtfjernelse
 • 1350 gram
 • Refill