Borup fugtfjerner 450 gram

Varenr.: 9041074

Borup fugtfjerner 450 gram

Varenr.: 9041074
  • Komplet fugtfjerner fra Borup, der uden brug af strøm modvirker kondens, skimmel, dårlig lugt og mug inden døre
  • Anvendelig i rum op til ca. 15 m²
  • Den kan bruges i hjemmet, i campingvognen, i garagen, på skibet m.m.
  • Fugten samler sig som vand i beholderen, så det er let at hælde ud i afløbet
  • Pakken indeholder 1 stk. kasse og 1 stk. refill pose a 450 g
53.00

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Borup fugtfjerner 450 gram

Fugtfjerner med 1 x refill pose, som gør det nemt og hurtigt at udskifte de opbrugte poser. For høj luftfugtighed kan give problemer med svamp og råd i træværk, mug og skimmelsvamp på vægge og tekstiler. Desuden trives både skimmelsvamp og insekter som sølvfisk (som man desuden ofte finder på badeværelser) og støvmider ved en luftfugtighed over 45 %. Borup fugtfjerner begynder at opsuge fugt fra luften, så snart luftfugtigheden overstiger 45 %. Fugten samler sig som vand inde i beholderen, så det er nemt at hælde ud i afløbet, når den er fuld.

Pakken indeholder 1 stk. kasse og 1 stk. refill pose a 450 g. Du kan tilkøbe flere refill poser her.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Borup Logo

Specifikationer

Type Værdi
Areal 15 m²
Mærke Borup

Dokumentation