Borup fugtfjerner 450 gram

Varenr.: 9041074

89,00/stk
  • Modvirker kondens, skimmel, dårlig lugt og mug
  • Anvendelig i rum op til ca. 15 m²
  • Kan bruges i hjemmet, i campingvognen, i garagen, på skibet m.m.
  • Pakken indeholder 1 stk. kasse og 1 stk. refill pose

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Borup fugtfjerner 450 gram

89,00 /stk

Fugtfjerner refill poser 3 stk.

49,00 /stk

Borup fugtfjerner 450 gram

89,00 /stk

Fugtfjerner refill poser 3 stk.

49,00 /stk

2 Varer valgt

Samlet pris:

138,00 kr.

Borup fugtfjerner 450 gram

Fugtfjerner med 1 x refill pose, som gør det nemt og hurtigt at udskifte de opbrugte poser. For høj luftfugtighed kan give problemer med svamp og råd i træværk, mug og skimmelsvamp på vægge og tekstiler. Desuden trives både skimmelsvamp og insekter som sølvfisk (som man desuden ofte finder på badeværelser) og støvmider ved en luftfugtighed over 45 %. Borup fugtfjerner begynder at opsuge fugt fra luften, så snart luftfugtigheden overstiger 45 %. Fugten samler sig i den nederste del af beholderen, og beholderen kan derfor nemt tømmes ud i afløbet efter behov.

Du kan tilkøbe flere refill poser her.


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).  

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).  Opbevares utilgængeligt for børn (P102). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338).  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501). 

Borup Logo.jpg