Borup fugtfjerner 450 gram

Varenr.: 9041074

79,50/stk

Modvirker kondens, skimmel, dårlig lugt og mug. Anvendelig i rum op til ca. 15 m².

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 17. jan 2019 6:22

Fugtfjerner med refill poser, som gør det nemt og hurtigt at udskifte de opbrugte poser. For høj luftfugtighed kan give problemer med svamp og råd i træværk, mug og skimmelsvamp på vægge og tekstiler. Desuden trives både skimmelsvamp og insekter som sølvfisk (som man desuden ofte finder på badeværelser) og støvmider ved en luftfugtighed over 45 %. Borup fugtfjerner begynder at opsuge fugt fra luften, så snart luftfugtigheden overstiger 45 %.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).  

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).  Opbevares utilgængeligt for børn (P102). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338).  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501). 
 

Specifikationer

Indhold 450 gram
Bruges til Fugtfjernelse
Type Fugtfjerner

Sammenlign produkter

Du kigger på

Borup fugtfjerner 450 gram

Modvirker kondens, skimmel, dårlig lugt og mug. Anvendelig i rum op til ca. 15 m².

79,50 /stk

Se mere Mere
 • Bruges til Fugtfjernelse
 • Indhold 450 gram
 • Type Fugtfjerner
 • Fugtfjernelse
 • 1350 gram
 • Refill
 • Fugtfjernelse
 • 2 stk.
 • Refill
 • Fugtfjernelse
 • -
 • Fugtfjerner
 • Fugtfjernelse
 • 450 gram
 • Fugtfjerner