Basta støvfjerner 400 ml

Varenr.: 9058708

Basta støvfjerner 400 ml

Varenr.: 9058708
  • Basta støvfjerner bruges til at rense bilens instrumentbræt, luftsystem og til at fjerne støv på svært tilgængelige steder
  • Den kan anvendes i bilen, på kameraer, computerdele, ure og andet elektronik
  • Fjerner nemt støv, snavs og andet løst skidt
  • Der medfølger forlængerrør til svært tilgængelige steder
  • Indeholder 400 ml
52.00

Varebeskrivelse

Basta støvfjerner 400 ml

Basta støvfjerner bruges til at rense bilens instrumentbræt, luftsystem og til at fjerne støv på andre svært tilgængelige steder, hvor man typisk ikke kan gøre rent. Den fjerner nemt støv, snavs og andet løst skidt. Ud over at blive brugt i bilen kan den også anvendes på kameraer, computerdele, ure og andet elektronik eller som frysespray til at fjerne fx tyggegummi (vend blot sprayen på hovedet).

Indeholder 400 ml.

Sådan bruger du støvfjerner

Dåsen rystes grundigt før brug, og den sprayes på i korte intervaller på det ønskede sted for at undgå kondensdannelse. Sprayen må ikke bruges på elektronik med spænding på, på ubeskyttet hud eller i nærheden af åben ild. På svært tilgængelige steder og steder, hvor præcision er vigtig, kan man med fordel anvende det medfølgende forlængerrør. 

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket: 

Fare

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn.P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Basta_logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 400 ml
Mærke Basta
Bruges til Bilinteriør
Type Støvfjerner

Dokumentation