Basta punkteringsspray 500 ml

Varenr.: 9058729

Basta punkteringsspray 500 ml

Varenr.: 9058729
  • Basta punkteringsspray bruges som midlertidig lapning af et punkteret dæk på bilen
  • Sprayes ind i dækket, som er fladt, så du kan køre hen til værkstedet for at få skiftet dækket
  • Kan anvendes på alle slangeløse dæk op til 16" på bil, trailer, campingvogn, autocamper eller motorcykel
  • Er udelukkende en midlertidig udbedring, så du kan komme på værksted, og der må maks. køres 50 km/t med punkteringsspray i dækket
  • Indeholder 500 ml

 

84.75

Varebeskrivelse

Basta punkteringsspray 500 ml

Basta punkteringsspray er et praktisk nødhjælpsprodukt, hvis du er punkteret. Det er kun en midlertidig udbedring, men sikrer, at du kan komme på autoværksted for at få repareret eller udskiftet dækket. Punkteringsspray kan anvendes på alle slangeløse dæk op til 16" på bil, trailer, campingvogn, autocamper eller motorcykel. Har du brugt punkteringsspray, skal det altid oplyses på værkstedet efterfølgende.

Indeholder 500 ml.

Sådan bruger du punkteringsspray

Inden du bruger punkteringssprayen, skal dækket kontrolleres og fjern om muligt årsagen til punkteringen fx søm, glasskår, sten eller lignende. Bilen køres frem, så ventilen sidder på højde med navet (altså midt på hjulet). Luk resten af luften ud af dækket og ryst dåsen omhyggeligt. Dåsen bør have stuetemperatur ved brug. Skru slangen fast på ventilen og fjern dåsens beskyttelseshætte. Punkteringssprayen fyldes i dækket, indtil dækket har et passende tryk. Kør straks en tur (gerne 5-10 km), så skummen fordeles jævnt i hele dækket, og eventuelle huller lukkes. Kontrollér dæktrykket og fyld om nødvendigt mere i dækket. 

Vigtigt omkring brugen af punkteringsspray

Det er kun en midlertidig udbedring, som bruges, så du kan komme på værksted med bilen. Kør aldrig hurtigere end 50 km/t, når der er brugt punkteringsspray, og du må ikke anvende punkteringssprayen, hvis dækket er revnet, har løsnet sig fra fælgen, eller hvis hullet i dækket er større end 3 mm. 

Må ikke anvendes på motorcykler, knallerter, scootere eller cykler, hvor der er slange i dækkene. Opbevar altid dåsen opretstående og bemærk, at dæktryksensorer skal renses eller udskiftes efter brug af sprayen, da fejlvisninger ellers kan forekomme. 

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png

Fare

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.  P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Basta_logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 500 ml
Mærke Basta
Type Punkteringsspray

Dokumentation