Basta kobberfedt 70 g

Varenr.: 9065806

Basta kobberfedt 70 g

Varenr.: 9065806
  • Kobberfedt beskytter metal mod varme, rust, syre og vand
  • Anvendeligt til mange formål
  • Indeholder 70 g
49.00

Varebeskrivelse

Basta kobberfedt 70 g

Basta Copper Multi-Purpose Grease er kobberfedt, der anvendes til at beskytte metal mod varme, rust, syre og vand. Kobberfedt kan anvendes til mange formål, fx til at hjælpe med at forebygge støj fra bremseklodser. Tuben indeholder 70 gram.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/1znh5wyw/ghs09_miljoefarlig.png

Advarsel 
Meget giftig for vandlevende organismer. (H400) 
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412) 
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Undgå udledning til miljøet. (P273) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Basta_logo

Specifikationer

Type Værdi
Type Kobberfedt

Dokumentation