Basta kæderens 250 ml

Varenr.: 9058066

Basta kæderens 250 ml

Varenr.: 9058066
  • Basta kæderens bruges til at rense kæder på motor- og kædesave samt skær på havemaskiner
  • Løsner skidt, gammelt olie, harpiks og andet snavs på kæden
  • Sprayes på, skal virke 1-2 minutter og behandlingen kan gentages
  • Indeholder 250 ml
39.50

Varebeskrivelse

Basta kæderens 250 ml

Basta kæderens bruges til at rense kæder på motor- og kædesave, skær på hækkeklippere, haveværktøj og andre bevægelige mekaniske dele. Det er en spray, som løsner skidt, gammelt olie, harpiks og hvad der ellers er af urenheder på kæden. 

Dåsen rystes grundigt inden brug, og den sprayes på i et jævnt lag, mens emnet langsomt bevæges/aktiveres. Lad rensen virke 1-2 minutter. Behandlingen kan gentages. Efterfølgende smøres med kædeolie. 

Indeholder 250 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png

Fare

Yderst brandfarlig aerosol.
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
P101, Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102, Opbevares utilgængeligt for børn. Forebyggelse P210, Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211, Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251, Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260, Indånd ikke spray. P410+P412, Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. P501, Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Basta_logo

Specifikationer

Type Værdi
Mærke Basta
Produkttype Kæderens
Passer til Skær (kædesave m.m.)

Dokumentation