Basta kædeolie 250 ml

Varenr.: 9058067

Basta kædeolie 250 ml

Varenr.: 9058067
  • Basta kædeolie bruges til at smøre kæder på motor- og kædesave, skær på havemaskiner samt andre bevægelige dele
  • Den har gode smøre- og vedhæftningsegenskaber
  • Sprayes på i et jævnt lag, og det bedste resultat fås ved at smøre lige efter brug, når emnet stadig er varmt
  • Indeholder 250 ml
39.50

Varebeskrivelse

Basta kædeolie 250 ml

Basta kædeolie bruges til at smøre kæder på motor- og kædesave, skær på hækkeklippere, haveværktøj og andre bevægelige, mekaniske dele. Det er en spray, som har gode smøre- og vedhæftningsegenskaber, og den efterlader en langvarig hinde, som nedsætter friktion og slitage. Den beskytter samtidig mod rust og korrosion.

Dåsen rystes grundigt inden brug, og den sprayes på i et jævnt lag, mens kæden langsomt drejes rundt. Det bedste resultat får du ved at smøre emnet lige efter brug, når den stadig er varm.

Indeholder 250 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png

Fare

Yderst brandfarlig aerosol.
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
P101, Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102, Opbevares utilgængeligt for børn. P210, Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211, Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251, Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P410+P412, Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.

Basta_logo

Specifikationer

Type Værdi
Mærke Basta
Produkttype Kædeolie
Passer til Skær (kædesave m.m.)

Dokumentation