Anti-fedt spray 750 ml - Bling

Varenr.: 9056392

14,95/stk 19,93 pr. ltr
  • Bling anti-fedt spray fjerner madrester og fedtpletter fra ikke-sugende overflader
  • Kan bruges på fx komfur, klinker, bordplade og overflader af rustfrit stål
  • OBS! Ikke egnet til glaskeramiske kogeplader
  • Indeholder 750 ml

Bling anti-fedt spray 750 ml

Bling anti-fedt spray fjerner hurtigt madrester og fedtpletter fra ikke-sugende overfalder som fx komfur, klinker, bordplader og overflader af rustfrit stål. Den er også velegnet til rengøring af grillristen. Spray sparsomt i en afstand af 15-20 cm, og lad eventuelt produktet virke i 2-3 minutter. Og bearbejd så overfladen med en blød klud, svamp eller børste. Skyl overfladen eller tør efter med en klud vredet op i rent vand. Test altid på et ikke synligt sted før brug.

OBS! Ikke egnet til glaskeramiske kogeplader.

Indeholder 750 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation.

P101, Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102, Opbevares utilgængeligt for børn. P305+P351+P338, VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313, Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Bling Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 750 ml
Bruges til Pletfjerning
Type Rengøringsmiddel