Alfix NormalFix fliseklæber - grå - 20 kg

Varenr.: 9358153

89,00/stk 4,45 pr. kg
 • Alfix Normalfix er almindelig fliseklæber, der kan bruges både inde og ude
 • Anvendes til fx keramiske fliser og klinker, montering af isoleringsplader og til svømmebassiner
 • Nem at anvende, grå og der er 20 kg i posen
Lagerstatus blev indlæst sidst: 15. okt 2019 0:16

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Alfix NormalFix fliseklæber - grå - 20 kg

89,00 /stk

Alfix CeraFill 20 klinkefuge - lysegrå

169,00 /stk

Alfix rensevæske - 1 liter

66,75 /stk

Alfix NormalFix fliseklæber - grå - 20 kg

89,00 /stk

Alfix CeraFill 20 klinkefuge - lysegrå

169,00 /stk

Alfix rensevæske - 1 liter

66,75 /stk

3 Varer valgt

Samlet pris:

324,75 kr.

Alfix fliseklæber til brug inde og ude

Alfix Normalfix er en almindelig fliseklæber til brug inde og ude - basis egenskaber. Til keramiske fliser og klinker på stabile underlag. Desuden velegnet til opbygning af havemure og kan anvendes til montering af isoleringsplader og limning af vægelementer og byggeblokke.

Fugning med Alfix fugemasse kan gennemføres efter 1-2 døgn. Fliseklæberen leveres i 20 kg FSC certificeret sæk, der er en miljøvenlig emballage. Produktet har en meget lav emission, hvilket er en klar fordel arbejdsmiljømæssigt for brugeren.


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare!

Forårsager hudirritation (H315).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Undgå indånding af pulver (P261).
Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).
VED eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P307+P311).
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller
en læge. (P301+312).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe (P302+P352).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler (P501).

Specifikationer

Indhold kg 20 kg
Inde/ude Begge
Farve Grå

Sammenlign produkter

Du kigger på

Alfix NormalFix fliseklæber - grå - 20 kg

Almindelig fliseklæber til mange formål både ude og inde. 20 kg.

89,00 /stk

 • Farve Grå
 • Fugebredde -
 • Inde/ude Begge
 • Indhold kg 20 kg
 • Koksgrå
 • 2 til 10 mm
 • Begge
 • 5 kg
 • Lysegrå
 • 5 til 20 mm
 • Begge
 • 5 kg
 • Sortgrå
 • 2 til 10 mm
 • Begge
 • 5 kg
 • Lysegrå
 • 5 til 20 mm
 • Begge
 • 20 kg
 • Grå
 • -
 • Begge
 • 5 kg
 • Lysegrå
 • 2 til 10 mm
 • Begge
 • 5 kg
 • Grå
 • -
 • Begge
 • 20 kg
 • Stålgrå
 • 2 til 10 mm
 • Begge
 • 5 kg
 • Grå
 • -
 • Begge
 • 5 kg
 • -
 • -
 • Inde
 • 15 kg
 • Grå
 • 5 til 20 mm
 • Begge
 • 5 kg