Vinylrens 500 ml - Autozone

Varenr.: 9052321

39,95/stk 79,90 pr. ltr
  • Autozone vinylrens bruges til at rengøre bilens vinyl og plastik
  • Den kan bruges både indvendigt og udvendigt
  • Rengør effektivt og hurtigt kofangere, pyntelister, instrumentbræt og andre emner af vinyl og plastik
  • Den efterlader det rengjorte skinnende rent og klar til eventuel efterbehandling med vinyl make-up
  • Indeholder 500 ml
  • Bemærk: Må ikke anvendes på rat, pedaler, slidbaner eller læder

Vinylrens til rengøring af bilens vinyl og plast

Autozone vinylrens bruges til rengøring af bilens plastik og vinyl. Den kan bruges indvendigt og udvendigt og rengør hurtigt og effektivt kofangere, pyntelister, instrumentbræt og andre emner af vinyl og plastik. Den efterlader det rengjorte skinnende rent og klar til en eventuel efterbehandling med vinyl make-up for at genopfriske farven og glansen.

Vinylrens sprayes på en klud, som bruges på området, der efterfølgende tørres af med en ren og tør klud. Ved påføring på dæk skal rensen tørre ind, inden den fjernes med en ren, tør klud. Test vinylrensen på et ikke synligt sted før endelig behandling, og dåsen skal opbevares opretstående.

Bemærk: Må ikke anvendes på rat, pedaler, slidbaner eller læder.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

     

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229)
Forårsager hudirritation. (H315)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251). Udslip opsamles. (P391). Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

AUTOZONE Logo.jpg