Vinyl make-up interiør blank 300 ml - Autozone

Varenr.: 9052302

25,00/stk 83,33 pr. ltr
  • Autozone vinyl make-up bruges til at opfriske farve og glans på bilens interiør
  • Den både beskytter og opfrisker plast og vinyl
  • Denne udgave er blank, og den efterlade overfladen med en blank finish
  • Test produktet på et ikke synligt sted, og det bør ikke anvendes på rat, læder og fodpedaler
  • Indeholder 300 ml

Blank vinyl make-up til bilens interiør

Autozone vinyl make-up anvendes på bilens interiør til opfriskning og beskyttelse af plast og vinyl. Denne udgave er blank, og den opfrisker både farve og glans. Vinyl make-up er silikonebaseret og efterlader overfladen med en blank finish. Test produktet på et ikke synligt sted før endelig behandling.

Det er nemt at anvende vinyl make-up. Dåsen rystes grundigt før brug, og herefter sprayes vinyl make-up'en direkte på overfladen i et tyndt og jævnt lag eller påføres med en blød klud. Overfladen poleres efterfølgende med en ren, blød klud.

Indeholder 300 ml.

Bemærk: Bør ikke anvendes på rat, læder og fodpedaler.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

     

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229)
Forårsager hudirritation. (H315)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251). Udslip opsamles. (P391). Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

AUTOZONE Logo.jpg