Vaskepulver kulørt 3 kg - Bling

Varenr.: 9056396

24,95/stk 8,32 pr. ltr
  • Bling vaskepulver til kulørt tøj
  • Med frisk duft og kan bruges til 30-60°C vaske
  • Indeholder 3 kg, som rækker til 30 vaske

Bling vaskepulver til kulørt tøj 3 kg

Bling vaskepulver er med en frisk duft, og denne udgave er til kulørt tøj. Indeholder 3 kg, som rækker til 30 vaske.

Kan bruges til 30-60°C vaske. 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.

P102, Opbevares utilgængeligt for børn. P264, Vask hænder/eksponerede områder grundigt efter brug. P305+P351+P338, VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P302+P352, VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe. P332+P313, Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

Bling Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 3 kg
Type Vaskemiddel
Bruges til Vasketøj