Ukrudtsmiddel 5L – Keeper Quick

Varenr.: 9055473

Ukrudtsmiddel 5L – Keeper Quick

Varenr.: 9055473
  • Keeper Total Quick bekæmper hurtigt og effektivt mos og ukrudt i haven og giver en effekt.
  • Ukrudtsmidlet sprøjtes ud og kan bruges på fortove, indkørsler, havegange, terrasser og udyrkede arealer
  • Er klar-til-brug, og der anvendes ca. 100 ml pr. m²
  • Vær opmærksom på, at ukrudtsmidlet har en effekt på alle planter den rammer, og undgå derfor at sprøjte på grøntsager, blomster og græsplæner
  • Der er 5 liter i beholderen
179.00

Varebeskrivelse

Ukrudtsmiddel mod mos og ukrudt

Keeper Quick er et ukrudtsmiddel, der bekæmper ukrudt og mos. Ukrudtsmidlet er klar til brug og skal sprøjtes ud. Kan bruges på fortove, indkørsler, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Keeper Quick giver hurtigt resultater og får ukrudtets blade til at visne, men rødderne dræbes ikke, og derfor kan det være nødvendigt med genbehandling på flerårigt ukrudt. Vent min. 7 dage inden der genbehandles. Den bedste effekt opnås ved nyt ukrudt, der er 5-10 cm højt.

Ukrudtsmidlet er klar-til-brug, og der bruges ca. 100 ml pr. m². Undgå at sprøjte på grøntsager, blomster og græsplæner, da alle planter, der rammes af Keeper Quick, vil blive skadet. Det kan derfor ødelægge hele græsplænen.

Ukrudstmidlet kan sprøjtes under hække og buske, uden at disse går ud. Der er ingen rester af Keeper Quick i jorden efter behandling, så ligeså snart mos og ukrudt er visnet, kan du plante på området igen.  

Der er 5 liter i beholderen.

Hvor bruges Keeper Quick?

Keeper Quick bruges på havegange, fortove, terrasser, indkørsler og lignende steder. Kan også anvendes under buske og hække. Undgå at bruge på græsplænen.

Hvornår bruges ukrudtsmidlet?

Keeper Quick kan anvendes fra marts til oktober, men det mest optimale er fra april til august. Planterne skal gerne være tørre, og der skal ikke være udsigt til regn, fordi det vil forringe effekten. Det ideelle er at sprøjte i foråret og gentage behandlingen i løbet af vækstsæsonen, hvis det bliver nødvendigt. 

Hvordan bruges det?

Det er klar-til-brug og sprøjtes på ukrudt og mos. De bedste resultater fås på spinkelt, småt ukrudt, der er mindre end 10 cm højt. Brug det maks. 6 gange pr. år. 

Dosering

Det er klar-til-brug, og der må bruges maks. 100 ml pr. m². 

 

Forsigtighedsregler vedrørende brugen 

Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. Insektmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com.

 


Vær opmærksom på:

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.
EUH-sætninger : EUH401 - Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
SP1 - Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. [Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje].

PROTECT_GARDEN

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 5 liter
Mærke Keeper Quick
Type Ukrudtmiddel

Dokumentation