Turtle Wax fælgrens Red Line 500 ml

Varenr.: 9065345

Turtle Wax fælgrens Red Line 500 ml

Varenr.: 9065345
  • Turtle Wax fælgrens til grundig syreneutral rengøring
  • Skånsom behandling af alle typer fælge
  • Fjerner effektivt bremsestøv, vejfilm og andet genstridigt snavs
  • Nem at anvende og skylle af - efterlader ingen striber
  • Indhold på 500 ml
75.50

Varebeskrivelse

Turtle Wax Red Line fælgrens: Syreneutral rengøring til alle fælge

Med denne fælgrens er det let at holde dine fælge skinnende rene. Dette syreneutrale rengøringsmiddel fra Turtle Wax er specielt designet til at være skånsomt mod dine fælge, uanset materiale, samtidig med at det effektivt fjerner bremsestøv, vejfilm og andet hårdnakket snavs. Fælgrensen er let at anvende og kan nemt skylles af uden at efterlade striber. Med Turtle Wax fælgrens får du ikke kun en skånsom rengøring, men også en kraftfuld formel, som er nem at skylle af og sikrer en strålende finish. Flasken indeholder 500 ml.

Produktdetaljer:

  • Indhold: 500 ml

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Advarsel
Indeholder: SODIUM THIOGLYCOLATE, BENZISOTHIAZOLINONE
H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P280 - Bær beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse. P302+P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P333+P313 - Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P337+P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Turtle Wax

Specifikationer

Type Værdi
Liter 500 ml
Bruges til Bilvask
Type Fælgrens
Mærke Turtle Wax

Dokumentation