Trim Toxan plænerens 1 liter

Varenr.: 9513327

Trim Toxan plænerens 1 liter

Varenr.: 9513327
  • Trim Toxan plænerens bruges mod alt bredbladet ukrudt i græsplænen og skader ikke græsset
  • Det er en klar-til-brug spray, der sprøjtes direkte på ukrudtet, som visner og dør
  • Den bedste effekt fås i maj til juli, hvor græs og ukrudt er i vækst
  • Må ikke anvendes efter 1. september
  • Indeholder 1 liter, som rækker til ca. 30 m²
119.00

Varebeskrivelse

Trim Toxan plænerens 1 liter

Trim Toxan plænerens bruges mod ukrudt i græsplænen, og det virker uden at skade græsset. Det virker på alt bredbladet ukrudt og er især velegnet til enkeltstående ukrudtsplanter. Toxan plænerens sprøjtes på ukrudtet, og det transporteres gennem bladene og ned i roden, hvor bekæmpelsen sker. Der kommer ingen genvækst efterfølgende. 

Trim Toxan plænerens har den bedste effekt fra maj til juli, hvor både ukrudtet og græsset er i vækst. Det må ikke anvendes efter 1. september, ligesom det heller ikke anbefales at bruge under tørke eller høj varme.  

Indeholder 1 liter. 

Hvor bruges Trim Toxan plænerens?

Trim Toxan plænerens anvendes på ukrudtsplanter i græsplænen. Nyanlagte græsplæner bør tidligst behandles efter 4-6 måneder. 

Hvornår bruges plænerens?

Den kan anvendes i april til august og må ikke anvendes efter 1. september. Den bedste effekt opnås, når græs og ukrudt er i vækst (maj-juli).

Hvordan bruges den?

Det er en klar-til-brug spray, som sprøjtes på ukrudtet i græsplænen. Græsset bør ikke klippes 3-5 dage før behandling. Gødning 1-2 uger før behandlingen vil forøge virkningen. Der skal minimum gå 6 uger mellem hver behandling. 

Der skal sprøjtes med en afstand på mindst 30 cm.

Dosering

Der sprøjtes, indtil bladene er fugtige. Der bruges ca. 30 tryksprøjt pr. m². I denne 1 liter sprayflaske er der til ca. 30 m².

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. Insektmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com.

 


Vær opmærksom på:

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i et indsamlingssted for farligt eller specielt affald.
EUH-sætninger : EUH401 - Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

Trim_logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 1 liter
Type Klar-til-brug
Mærke Trim