Trim plænegødning 14 kg

Varenr.: 9045119

Trim plænegødning 14 kg

Varenr.: 9045119
  • Trim plænegødning er udviklet specielt til græsplæner og giver en stærk og slidstærk græsplæne
  • Græsplænen får et kraftigt og dybtgående rodnet, som modvirker mosdannelse
  • Kan bruges op til 3 gange om året: Forår, sommer og efterår
  • Sammensætningen er NPK 12-2-14, og der bruges 2,5 kg pr. 100 m²
  • Der er 14 kg i posen, som rækker til 560 m²
198.00

Varebeskrivelse

Trim plænegødning giver stærk græsplæne

Trim plænegødning giver en slidstærk, langsomt voksende græsplæne med kraftigt og dybtgående rodnet. Plænegødningen er særligt udviklet til græsplæner, og brugen af den er med til at modvirke mosdannelse og gør plænen mere tørketolerant. Med Trim plænegødning får du en grøn og sund græsplæne, som har en harmonisk vækst, der kræver færre klipninger.

Trim plænegødning er baseret på de reneste råstoffer, og den er klorfattig. Den spredes ud op til 3 gange om året. Både børn og dyr kan opholde sig, hvor plænegødningen er brugt.

Sammensætningen er NPK 12-2-14 , og der er 14 kg i posen, som rækker til ca. 560 m².

Hvor bruges Trim plænegødning?

Trim plænegødning bruges på græsplæner, og den giver en slidstærk og langsomt voksende plæne med et stærk rodnet.

Hvornår bruges gødningen?

Trim plænegødning kan anvendes fra marts til september, og den kan bruges op til 3 gange om året: Forår, sommer og efterår. Det kan være i fx marts, juli og september.

Hvordan bruges det?

Plænegødningen udstrøs jævnt på græsplænen. Det skal være, når græsset er tørt og dugfrit og gerne før regn. 

Dosering

Der skal bruges 2,5 kg pr. 100 m². Posen indeholder 14 kg, som rækker til ca. 560 m².

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel 
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. 
P264 - Vask hænder grundigt efter brug. P280 - Bær øjenbeskyttelse. P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Trim_logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 14 kg
Form Granulat
NPK NPK 12-2-14
Type Plænegødning
Mærke Trim

Info & guides