Det er desværre ikke muligt at betale med gavekort på webshoppen i øjeblikket. Vi arbejder på at udbedre problemet. 

Trim Easyspray plænerens 400 ml

Varenr.: 9047070

58,75/stk 146,88 pr. ltr
  • Trim Easyspray plænerens bekæmper effektivt alt bredbladet ukrudt i græsplænen uden at skade græsset
  • Det er i en praktisk spray-flaske, der gør det nemt at sprøjte det uønskede ukrudt
  • En græsplæne på 300 m² kan være færdigbehandlet efter 10 minutter
  • Anbefales at bruge i maj-juli, hvor græs og ukrudt er i vækst
  • 400 ml i beholderen, som rækker til 500 til 1000 ukrudtsplanter

Trim Easyspray plænerens mod ukrudt 

Trim Easyspray plænerens bruges til at fjerne alt bredbladet ukrudt i græsplænen fx mælkebøtter, tidsler og pileurt. Trim Easyspray sprayes på ukrudtet, og midlet optages gennem bladene og transporteres ned i roden, så hele ukrudtsplanten dør. Den kan også bruges til ukrudt under hække, og den skader ikke græsset. 

Gødes græsplænen 1-2 uger før behandling med Trim Easyspray forøges virkningen. Der bør til gengæld ikke klippes græs 3-5 dage før og efter behandling. Har du en nyanlagt græsplæne, kan den tidligst behandles efter 4-6 måneder. 

Den er nem at bruge: En græsplæne på 300 m² kan være færdigbehandlet efter 10 minutter. Indeholder 400 ml, som rækker til 500-1000 ukrudtsplanter.  

Hvor bruges Trim Easyspray plænerens?

Trim Easyspray plænerens bruges til ukrudtet i græsplænen, og den skader ikke græsset. 

Hvornår bruges den?

Den er bedst at anvende fra april til august, og særligt maj-juli er gode måneder, fordi græs og ukrudt er i god vækst, og der er en dagtemperatur over 12°C. Den må bruges 2 gange pr. sæson og med minimum 6 uger i mellem behandlingerne.

Den må ikke anvendes efter 1. september.

Hvordan bruges sprayen?

Trim Easyspray plænerens sprayes direkte på ukrudtet med en afstand på ca. 30 cm. Pas på med vinden, så der ikke rammes planter, der skal bevares. Sker det, så fjernes bladet, der er blevet ramt. 

Dosering

Der skal sprøjtes, indtil bladene bliver fugtige, men ikke så meget, at væsken drypper af dem.

400 ml rækker til 500-1000 ukrudtsplanter. 

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. Insektmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com.
 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning (H229). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andreantændelseskilder. Rygning forbudt (P210). Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug (P251). Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F (P410 + P412). Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). 

Specifikationer

Indhold 400 ml
Type Klar-til-brug
Mærke Trim