Træfix terrasseolie klar teak 5 liter

Varenr.: 9037806

299,00/stk 59,80 pr. ltr
 • Træfix terrasseolie kan bruges til både nye og gamle udendørs træterrasser og gangarealer
 • Terrasseolien er transparent, så træets naturlige åretegninger bliver fremhævet, og denne er i farven teak
 • Påføres med en pensel og overskydende olie tørres af efter 15-30 minutter
 • Rækkeevne på 5-10 m² pr. liter
 • Indeholder 5 liter

Træfix terrasseolie transparent teak 5 liter

Træfix terrasseolie bruges på både nye og gamle udendørs træterrasser og gangarealer. Den er oliebaseret og transparent, så træets naturlige åretegninger fremhæves. Denne udgave er desuden i farven teak, som giver træet en flot glød. Olien påføres med en pensel, til træet er mættet. Efter 15-30 minutter aftørres overskydende olie med en fnugfri klud.

Indeholder 5 liter, som rækker til 5-10 m² pr. liter. 

Produktdetaljer:

 • Farve: Teak
 • Transparent
 • Kan males over efter 24 timer
 • Rækkeevne 5-10 m² pr. liter
 • Tørretid ca. 24 timer
 • 5 liter

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   

Fare

Brandfarlig væske og damp (H226)

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304) 

Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. P102, P101, P210, P301 + P310, P331, P405, P501. Kulbrinte, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2 % aromater. Indeholder 3-iod-2-propynyl-butylcarbamat. Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Traefix_logo.jpg

Specifikationer

Tørretid 24 timer
Indhold liter 5 liter
Rækkeevne 5-10 m²
Olie-/vandbaseret Oliebaseret
Farve Teak
Mærke Træfix
Anvendelse Træterrasser og gangarealer