Træfix terrasseolie klar nyatoh 5 liter

Varenr.: 9037804

Træfix terrasseolie klar nyatoh 5 liter

Varenr.: 9037804
 • Træfix terrasseolie kan bruges til både nye og gamle udendørs træterrasser og gangarealer
 • Terrasseolien er transparent, så træets naturlige åretegninger bliver fremhævet, og denne er i farven nyatoh
 • Påføres med en pensel og overskydende olie tørres af efter 15-30 minutter
 • Rækkeevne på 5-10 m² pr. liter
 • Indeholder 5 liter
 • Inden påføring: Forskellige produktionsnumre skal blandes inden påføring for at undgå nuance- og glansforskelle
329.00

Varebeskrivelse

Træfix terrasseolie transparent nyatoh 5 liter

Træfix terrasseolie bruges på både nye og gamle udendørs træterrasser og gangarealer. Den er oliebaseret og transparent, så træets naturlige åretegninger fremhæves. Denne udgave er desuden i farven nyatoh, som giver træet en flot glød. Olien påføres med en pensel, til træet er mættet. Efter 15-30 minutter aftørres overskydende olie med en fnugfri klud.

Indeholder 5 liter, som rækker til 5-10 m² pr. liter. 

Der garanteres ikke for behandling af lærketræ og bambus.

Inden påføring:

Indholdet skal omrøres grundigt før og under brug. Forskellige produktionsnumre skal blandes inden påføring for at undgå nuance- og glansforskelle. Produktet skal påføres i træets længderetning.

Produktdetaljer:

 • Farve: Nyatoh
 • Transparent
 • Kan males over efter 24 timer
 • Rækkeevne 5-10 m² pr. liter
 • Tørretid ca. 24 timer
 • 5 liter

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.pnghttps://www.jemogfix.dk/media/kith25i3/ghs08_sundhedsfarer.png

Fare 

Brandfarlig væske og damp (H226), 

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304)

Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. P102, P101, P210, P301 + P310, P331, P405, P501. Kulbrinte, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2 % aromater. Indeholder 3-iod-2-propynyl-butylcarbamat. Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Traefix_logo

Specifikationer

Type Værdi
Tørretid 24 timer
Indhold liter 5 liter
Rækkeevne 5-10 m²
Farve Nyatoh
Olie-/vandbaseret Oliebaseret
Mærke Træfix
Anvendelse Træterrasser og gangarealer

Dokumentation

Info & guides