Træfix ædeltræsolie transparent 1 liter

Varenr.: 9030974

Træfix ædeltræsolie transparent 1 liter

Varenr.: 9030974
 • Træfix ædeltræsolie bruges til behandling af udendørs træværk som havemøbler, hegn og udhæng
 • Det er en klar olie, som fremhæver træets åretegninger og struktur
 • Den giver en vandafvisende overflade og hindrer sprækkedannelser i træet
 • Rækkeevne på 5-12 m² pr. liter
 • Indeholder 1 liter
 • Inden påføring: Forskellige produktionsnumre skal blandes inden påføring for at undgå nuance- og glansforskelle
129.00

Varebeskrivelse

Træfix ædeltræsolie klar 1 liter

Denne Træfix ædeltræsolie bruges til behandling af udendørs træværk som havemøbler, udhæng, hegn og lignende. Den er en klar, tyndtflydende træolie, som fremhæver træets åretegninger og struktur. Den giver en vandafvisende overflader og hindrer sprækkedannelser i træet. 

Rækkeevne på 5-12 m² pr. liter, og den indeholder 1 liter. 

Inden påføring:

Indholdet skal omrøres grundigt før og under brug. Forskellige produktionsnumre skal blandes inden påføring for at undgå nuance- og glansforskelle. Produktet skal påføres i træets længderetning.

Produktdetaljer:

 • Farve: Klar
 • Indhold: 1 liter
 • Rækkeevne på ru træ: ca. 5-7 m² pr. liter
 • Rækkeevne på høvlet træ: ca. 10-12 m² pr. liter
 • Berøringstør: ca. 4-6 timer
 • Overmalbar: ca. 24 timer

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:


Fare 

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene

Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. P102, P101, P301 + P310, P331, P405, P501. Kulbrinte, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2 % aromater. Indeholder 3-iod-2-propynyl-butylcarbamat. Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. 

Traefix_logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold liter 1 liter
Tørretid 4-6 timer
Rækkeevne 5-12 m²
Farve Klar
Olie-/vandbaseret Oliebaseret
Mærke Træfix
Anvendelse Udendørs ædeltræ

Dokumentation

Info & guides