Træfix ædeltræsolie transparent 1 liter

Varenr.: 9030974

129,00/stk
 • Træfix ædeltræsolie bruges til behandling af udendørs træværk som havemøbler, hegn og udhæng
 • Det er en klar olie, som fremhæver træets åretegninger og struktur
 • Den giver en vandafvisende overflade og hindrer sprækkedannelser i træet
 • Rækkeevne på 5-12 m² pr. liter
 • Indeholder 1 liter
 • Før påføring: Det anbefales at sammenblande spande med forskellige produktionsnumre, for at udligne små farveforskelle

Træfix ædeltræsolie klar 1 liter

Denne Træfix ædeltræsolie bruges til behandling af udendørs træværk som havemøbler, udhæng, hegn og lignende. Den er en klar, tyndtflydende træolie, som fremhæver træets åretegninger og struktur. Den giver en vandafvisende overflader og hindrer sprækkedannelser i træet. 

Rækkeevne på 5-12 m² pr. liter, og den indeholder 1 liter. 

Før påføring:

 • Hvis du skal bruge flere spande af samme type til dit projekt, så anbefales du at sammenblande spandenes indhold inden påføring. Dette gøres for at udligne de små farveforskelle, som spande med forskellige produktionsnumre (batch numre) kan have, så du opnår et flot og ensartet resultat
 • Der skal røres let i spanden før og under brug
 • Produktet skal påføres i træets længderetning

Produktdetaljer:

 • Farve: Klar
 • Indhold: 1 liter
 • Rækkeevne på ru træ: ca. 5-7 m² pr. liter
 • Rækkeevne på høvlet træ: ca. 10-12 m² pr. liter
 • Berøringstør: ca. 4-6 timer
 • Overmalbar: ca. 24 timer

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:


Fare 

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene

Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. P102, P101, P301 + P310, P331, P405, P501. Kulbrinte, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2 % aromater. Indeholder 3-iod-2-propynyl-butylcarbamat. Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. 

Traefix_logo.jpg

Specifikationer

Indhold liter 1 liter
Tørretid 4-6 timer
Rækkeevne 5-12 m²
Farve Klar
Olie-/vandbaseret Oliebaseret
Mærke Træfix
Anvendelse Udendørs ædeltræ