Julegaver byttes frem til 31/1-23 - husk blot kvitteringen. Læs mere om bestilling/levering inden jul her.

Træfix ædeltræsolie klar teak 1 liter

Varenr.: 9030975

99,00/stk
 • Træfix ædeltræsolie bruges til behandling af udendørs træværk som havemøbler, hegn og udhæng
 • Olien er transparent og i farven teak, så træets struktur fremhæves og får en flot glød
 • Den giver en vandafvisende overflade og hindrer sprækkedannelser i træet
 • Rækkeevne på 5-12 m² pr. liter
 • Indeholder 1 liter
 • Før påføring: Det anbefales at sammenblande spande med forskellige produktionsnumre, for at udligne små farveforskelle

Træfix ædeltræsolie teak 1 liter

Denne Træfix ædeltræsolie bruges til behandling af udendørs træværk som havemøbler, udhæng, hegn og lignende. Den er en tyndtflydende træolie, som fremhæver træets åretegninger og struktur, og den er i farven teak, som giver træet en flot glød. Den giver en vandafvisende overflader og hindrer sprækkedannelser i træet. 

Rækkeevne på 5-12 m² pr. liter, og den indeholder 1 liter. 

Før påføring:

 • Hvis du skal bruge flere spande af samme type til dit projekt, så anbefales du at sammenblande spandenes indhold inden påføring. Dette gøres for at udligne de små farveforskelle, som spande med forskellige produktionsnumre (batch numre) kan have, så du opnår et flot og ensartet resultat
 • Der skal røres let i spanden før og under brug
 • Produktet skal påføres i træets længderetning

Produktdetaljer:

 • Farve: Teak
 • Indhold: 1 liter
 • Rækkeevne på ru træ: ca. 5-7 m² pr. liter
 • Rækkeevne på høvlet træ: ca. 10-12 m² pr. liter
 • Berøringstør: ca. 4-6 timer
 • Overmalbar: ca. 24 timer

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene

Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. P102, P101, P301 + P310, P331, P405, P501. Kulbrinte, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2 % aromater. Indeholder 3-iod-2-propynyl-butylcarbamat. Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. 

Traefix_logo.jpg

Specifikationer

Indhold liter 1 liter
Tørretid 4-6 timer
Rækkeevne 5-12 m²
Olie-/vandbaseret Oliebaseret
Farve Teak
Mærke Træfix
Anvendelse Udendørs ædeltræ