Træfix ædeltræsolie klar teak 1 liter

Varenr.: 9030975

Træfix ædeltræsolie klar teak 1 liter

Varenr.: 9030975
 • Træfix ædeltræsolie bruges til behandling af udendørs træværk som havemøbler, hegn og udhæng
 • Olien er transparent og i farven teak, så træets struktur fremhæves og får en flot glød
 • Den giver en vandafvisende overflade og hindrer sprækkedannelser i træet
 • Rækkeevne på 5-12 m² pr. liter
 • Indeholder 1 liter
 • Inden påføring: Forskellige produktionsnumre skal blandes inden påføring for at undgå nuance- og glansforskelle
129.00

Varebeskrivelse

Træfix ædeltræsolie teak 1 liter

Denne Træfix ædeltræsolie bruges til behandling af udendørs træværk som havemøbler, udhæng, hegn og lignende. Den er en tyndtflydende træolie, som fremhæver træets åretegninger og struktur, og den er i farven teak, som giver træet en flot glød. Den giver en vandafvisende overflader og hindrer sprækkedannelser i træet. 

Rækkeevne på 5-12 m² pr. liter, og den indeholder 1 liter. 

Inden påføring:

Indholdet skal omrøres grundigt før og under brug. Forskellige produktionsnumre skal blandes inden påføring for at undgå nuance- og glansforskelle. Produktet skal påføres i træets længderetning.

Produktdetaljer:

 • Farve: Teak
 • Indhold: 1 liter
 • Rækkeevne på ru træ: ca. 5-7 m² pr. liter
 • Rækkeevne på høvlet træ: ca. 10-12 m² pr. liter
 • Berøringstør: ca. 4-6 timer
 • Overmalbar: ca. 24 timer

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene

Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. P102, P101, P301 + P310, P331, P405, P501. Kulbrinte, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2 % aromater. Indeholder 3-iod-2-propynyl-butylcarbamat. Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. 

Traefix_logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold liter 1 liter
Tørretid 4-6 timer
Rækkeevne 5-12 m²
Olie-/vandbaseret Oliebaseret
Farve Teak
Mærke Træfix
Anvendelse Udendørs ædeltræ

Dokumentation

Info & guides