Toiletrens citrus 750 ml - Bling

Varenr.: 9056388

9,95/stk 13,27 pr. ltr
  • Bling toiletrens fjerner effektivt kalk og snavs fra toiletkummen, og det har en mild duft af citrus
  • Fordeles rundt i kummen og skal virke i 30 minutter
  • Indeholder 750 ml

Bling toiletrens med citrus duft 750 ml

Bling toiletrens fjerner effektivt kalk og snavs fra toiletkummen, og den har en mild duft af citrus. Toiletrensen fordeles rundt i kummen, og lad den virke i 30 minutter. Anvend eventuelt en toiletbørste i rengøring af kummen og skyl efter. Toiletrens må KUN bruges i kummen, og spildt toiletrens fjernes straks.

Indeholder 750 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager alvorlig øjenskade.

P101, Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102, Opbevares utilgængeligt for børn. P280, Bær øjenbeskyttelse. P305+P351+P338, VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313, Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Bling Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 750 ml
Type Rengøringsmiddel
Bruges til Toilet