Sprinklervæske vinter 10 liter - Autozone

Varenr.: 9044081

39,95/stk 4,00 pr. ltr
  • Vintersprinklervæske fra Autozone
  • Færdigblandet sprinklervæske, som forhindrer frostskader på sprinkleranlægget ned til -12 grader
  • Fjerner effektivt salt, is og trafikfilm
  • Indeholder 10 liter

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Sprinklervæske vinter 10 liter - Autozone

39,95 /stk

Easy Filler tragt til sprinklervæske

14,95 /stk

Sprinklervæske vinter 10 liter - Autozone

39,95 /stk

Easy Filler tragt til sprinklervæske

14,95 /stk

2 Varer valgt

Samlet pris:

54,90 kr.

Vintersprinklervæske 10 liter - Autozone

Færdigblandet sprinklervæske til vinterbrug, der effektivt fjerner salt, is og trafikfilm. Skader ikke lak, gummi og plast. Forhindrer frostskader ned til -12°C. Danner iskrystaller ved -8°C.

  • Indeholder 10 liter
  • Frostsikker ned til -12°C
  •  

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Brandfarlig væske og damp. (H226)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210). Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vand tåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. (P370+P378). Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501). 

AUTOZONE Logo.jpg

Specifikationer

Liter 10 liter
Mærke Autozone
Type Sprinklervæske