Tagrenovering

13. marts 2024
Ansøger: Lind Tennis & Padel
Vores 30 års gamle klubhus får vand ind gennem tagbelægning, derfor ønsker vi støtte til et nyt tag af tagshingles.

Vi er et mindre idrætsforening, hvor et evt. overskud går til renovering af vores baneanlæg og nyanskaffelse til gavn for vores 152 medlemmer, hvoraf en stor del er børn og pensionister. Vi har ikke den store økonomi, så det daglige arbejde varetages af 6 frivillige pensionister, som også skal klare monteringen af det nye tag.

Ønskede materialer

901491 Phønix klæbeasfalt 2
9010322 Tagfod 24
9053758 Tagshingles 17
9057160 Tagfod 24
9412632 Plasttagrende 6