Simulatorgolf som pædagogisk redskab

08. maj 2024
Ansøger: Sofiendalskolen
Vi vil præsentere børn for en anderledes sportsgren med udgangspunkt i børns interesse for computerspil. Vi vil videreudvikle den virtuelle verden og dens muligheder for gennem simulatorgolf at skabe en lyst til golf. De traditionelle sportsgrene som fodbold, basketball, håndbold og lign har mange gode facetter. De er dog alle kontakt-sportsgrene, hvilket skaber mange konflikter, som børnene tager med i skoledagen. Det indebærer, at de har “high arousal”, og forstyrrer derfor deres klasse.
Vi vil gerne bygge fire simulatorbokse til skolens 700 børn. Golfsportens værdier kan kobles sammen med idrætsundervisningens fælles mål. Eleverne skal lære at slå hårdt og blødt, langt og præcist, højt og lavt – og samtidig lære et nyt og sjovt spil at kende. Der trænes desuden øje-hånd koordination Matematikken kommer i brug når man skal tælle point. Måske kan man også regne ud, hvor langt man har gået, når spillet er slut. Vi tilsigter også at træne både eksekutive og metakognitive kompetencer. Her nogle eksempler: Golf styrker selvregulering, idet det kræver et roligt nervesystem for at have en rolig og kontrolleret bevægelse, når bolden skal sendes af sted. Vi ser desværre flere og flere typiske drenge, der har svært ved skoledelen. Vi ønsker et forpligtende fællesskab med eleverne, ud fra princippet ”noget for noget”, hvor vi arbejder tværfagligt om børnenes progression i skoledelen. Vi kan se, at mange af de drenge, der er fortabt i skolen, ofte er motorisk begavede. Det vil vi udnytte ved, at lærere og pædagoger ofte har en tæt og god relation til disse elever, og derved bruge relationen til at stille krav til børnene.

Ønskede materialer

9025202 Trailer renoveringsplade 8