Renovering af Kunstnergaardens pejsegård

16. februar 2024
Ansøger: Foreningen Kunstnergaarden
I Dianalund ligger Kunstnergaarden. En firelænget gård, som huser Saltofte Larsen Samlingen i tre længer samt Kulturhuset i det tidligere stuehus.

Kunstnergaarden har et hold frivillige som vedligeholder og renoverer gården samt passer multikunstneren Saltofte Larsens samling af henved 1000 kunstværker, som fremvises for interesserede besøgende. Der er åbent i weekender fra maj til september. Derudover kan grupper bestille omvisning i Saltofte Larsen Samlingen uden for den normale åbningstid.
Efter kunstnerens død i 1999 tog ildsjæle initiativ til og lykkedes med at bevare Saltofte Larsens Samling på gården med henblik på at fremvise den for gæster og publikum, som en opfyldelse af kunstnerens testamentariske ønske.
Gennem årene har de frivillige foretaget mange forbedringer på gården. Ud over løbende reparationer og vedligeholdelsesopgaver i Saltofte Larsens udstilling, er der etableret Kulturhus i det gamle stuehus, som i dag danner ramme om mange kulturelle aktiviteter for lokalområdet. F.eks. skiftende kunstudstillinger, musikarrangementer, mødeaktiviteter og et stort årligt kunsthåndværkermarked. Derudover er der knyttet en stenhuggergruppe og en malergruppe til stedet, som mødes ugentligt om deres fælles passion for at skabe kunst. 
Arbejdsholdet afsluttede forrige år et projekt med etablering af en café og køkken og har nu tid til at løfte nye opgaver. 
I Kunstnergaardens sydvestlige hjørne etablerede kunstneren selv et charmerende gårdmiljø med en udendørs pejs. Gården er omkranset af en kampestensmur. Gårdens halvtag er utæt. Det meste af træværket skal udskiftes. Derudover skal gavlen på vest længen udskiftes, da træværket er løst og råddent. 
Derfor søges om materialer, så vi kan udbedre pejsegårdens forfald til glæde for gårdens brugere og gæster. 
Foreningen Kunstnergaarden, hvis formål det er at bevare Saltofte Larsen Samlingen samt drive og udvikle Kunstnergaarden har 265 støttemedlemmer og nyder stor lokal opbakning.
Se mere på kunstnergaarden.dk

Ønskede materialer

Varenr.: 9057326 Spærtræ 6
Varenr.: 9057294 T1 taglægte 6
Varenr.: 9045381 Termotagplade 5
Varenr.: 9055891 Kantprofilpakke til termotagplade 2
Varenr.: 9055892 Midterprofilpakke til termotag 4
Varenr.: 9030952 Træbeskyttelse heldækkende renhvid 5 l - Træfix 1
Varenr.: 9064083 Beklædning lodret 25 x 125 x 3000 mm 4-pk. 5 pk.
Varenr.: 9057378 Imp. stern mellem 21 × 120 × 3600 mm 8
Varenr.: 9030955 Træbeskyttelse heldækkende sort 5 l - Træfix 1