Renovering af fælleshus

05. februar 2024
Ansøger: Harlev Idrætsforening
Harlev Idrætsklub ligger i udkanten af Aarhus Kommune og dækker byerne Harlev, Framlev, Hørslev og Tåstrup. Idrætsklubben har over 2000 aktive medlemmer fordelt på aktiviteter som badminton, basketball, fodbold, gymnastik, håndbold, løb & motion, svømning, tennis og fitness. Disse aktiviteter afvikles i Næshøj Idrætscenter under Aarhus Kommune.

Idrætsklubben råder over et klubhus på ca. 200 m2. Klubhuset blev oprindelig bygget af frivillige fra fodboldafdelingen i 1995, men blev i 2018 overdraget til Harlev Idrætsklub med det formål at omdanne det til et fælleshus for alle foreninger i lokalområdet: Fælleshuset skal fremover danne ramme for aktiviteter så som lokale events, møder, sammenkomster, undervisning, legelokale for dagplejen i Harlev osv. 
De nuværende rammer er slidte og utidssvarende. Idrætsklubben har derfor besluttet at igangsætte en større renovering med henblik på at omdanne fælleshuset til et attraktivt sted for hele lokalområdet. Vi har fået udarbejdet et oplæg på vores vision for fælleshusets fremtidige udseende. 
Renoveringen tænkes udført i flere etaper for ikke at slide for meget på de frivillige kræfter. Den renoveringsetape, hvortil vi søger jeres hjælp til er med materialer til vores mødelokale, toilet og entre. Dette område bruges flittigt til afholdelse af møder for hele klubben, samt samlested for vores natteravne. Natteravnene er frivillige voksne, der patruljerer om aftenen for at holde ro og orden på de unge i bybilledet. 
Vi vil gerne opsætte nye lofter, da de gamle gipslofter er triste, smuldrende og nedslidte. Dernæst kunne det også pynte med noget lyddæmpende materiale på væggenem, samt et par nye indvendige døre til mødelokale og toilet. Alt dette for at kunne omdanne fælleshuset til et attraktivt tilvalg for brugerne. 
Det færdige udtryk efter renovering håbes at kunne blive i stil med det vedhæftede billede af vores vision og med hjælp fra alle vores fantastiske frivillige hjælpere i klubben.

Ønskede materialer

9064911 Træbeton 0,6m x 1,2m 50
9038325 Stabil hvidmalet dør - 72,5 cm 2
9017615 Karmsæt hvid 100 mm, 72,5 cm 2
9064903 Akustikpanel Oiled Oak 9 x 600 x 2500 mm 10