Preikestolen Disc Golf Course

16. april 2024
Ansøger: Preikestolen Disc Golf Club
Vi lager discgolf bane. Vi trenger penger til materiell for å kunne bygge gangbro og trapp. Vi trenger også benker til å sitte på ved ulike hull.
Preikestolen Disc Golf Course driver å forbedrer og justerer banen. Slik at banen ikke skal være for lang å spille. Vi trenger materiell til å lage banen i god standard slik at alle brukere opplever banen som positiv.

Ønskede materialer

9054768 Trallebenk grå drivtømmer 10