Mini OL

01. maj 2024
Ansøger: Handicapcenter Fyn og Bostederne Nyborg
Vi er en arbejdsgruppe bestående af personer fra Handicapcenter Fyn og Bostederne Nyborg der skal afholde Mini OL for borgere med fysisk/psykisk handicap. Vi har tidligere afholdt Royal “Side” Run med stor succes med ca. 200 deltagere, personale, og ikke mindst 150 frivillige. Til Mini OL forventes ca. 450 deltagere. Vi ønsker med Mini OL at sætte fokus på Det Gode Liv for udviklingshæmmede, og fælleskabsoplevelsen gennem aktiviteten for frivillige og personale.
MINI OL. Et OL for borgere med fysiske og psykiske udfordringer, hvor der skal dystes i Maraton (Gå tur 1,6 km.) Spydkast m/bambus pinde, Kegle spil, Kuglestød (Ærteposekast) m.m. Vi tillader os at søge om nedenstående til brug til bl.a. en målportal, og for at kunne lave en indmarch med “Den Olympiske ild”. Vi er et samarbejde mellem Handicapcenter Fyn fra Region Syd og Bostederne Nyborg fra Nyborg Kommune, hvilket er en nyskabelse fra sidste år da vi afholdt Royal Side Run for målgruppen. Der har ikke tidligere været set et lignende samarbejde mellem Regionen og Kommunen, dette ønsker vi fremover at bibeholde og styrke. Men vi ville ikke kunne afholde et så stort arrangement uden støtte fra de frivillige (ca. 150 frivillige deltog sidste år), ligesom det heller ikke vil kun lade sig gøre uden forskellige sponsorater. Der er sponsorstøtte fra bl.a. Linos Club, Spies Fonden, Nyborg Kommune og andre lokale erhvervsdrivende. Det vil være brugere og personale fra det beskyttede værksted SAJL der skal lave Målportalen og sætte teltet op, hvor sandvægtene skal bruges. Vi håber at Jem&Fix vil bidrage til vores gode arbejde. For evt. yderligere information kan jeg kontaktes. Vh. Niels Flening.

Ønskede materialer

9057850 Sandvægte 3
9040534 Voksfakler 10
9025215 Spand 5
9022776 Bambuspinde 3
9057356 Lægter 5
9029641 Spun Skruer 1