Materialer til skilte

06. april 2020
Ansøger: Kalø Golf Club
Der søges om materialer til skilte

Om Kalø Golf Club
Kalø Golf Club - herefter betegnet KGC - er en forening med hjemsted i Ugelbølle på Djursland. KGC er grundlagt i 1992 og har pr. 1. januar 2020 i alt 678 medlemmer, hvoraf 25 medlemmer er Bambino, 13 medlemmer er Juniorer og 615 er voksenmed-lemmer. I sidstnævnte kategori er der 307 personer over pensionsalderen, og 252 medlemmer af KGC er bosat i Aarhus Kommune.

KGC lejer baneanlæg og klublokaler med restaurant, cafe og shop. KGC har lønnet personale ansat til at drive klubbens administration, golfbane og cafe. Disse støttes af omkring 50 frivillige medhjælpere, og klubben kunne ikke eksistere uden dem.

Materialer til nye skilte:
På golfbanen er der ved hvert af de 18 golfhuller opsat 2 orienteringsskilte om det aktuelle ”Hul”. De eksisterende skilte er så gamle, at udskiftning af træværket nu er nødvendigt. De vil nu blive udskiftet med placering i vandrør, idet der sættes kamstål i stolperne for at undgå råd i stolpen fremover.

Varenr.: 9711215 36 stolper kr. 4.284,00
Varenr.: 9042661 18 stk kamstål kr. 485,10
Varenr.: 9010680 18 stk. tomrør kr. 153,00

Ønskede materialer

36 stolper          kr.  4.284,00            
18 stk kamstål   kr.     485,10             
18 stk. tomrør    kr.     153,00

I alt                     kr.4.895,10

Projektet - efter