Legepladszone i Børnehaven Skovbakken

05. juni 2024
Ansøger: Støtteforening Børnehaven Skovbakkens Venner
For at optimere og beskytte en af de nye legepladszoner, så ønsker børnehaven nogle materialer til formålet. Et lavt hegn rundt om den ene zone til at holde sand og græs bedre adskilt, cement til at støbe nogle af stolperne i forbindelse med zonen samt maling og mindre materialer som spande og pensler.
Støtteforeningen Børnehaven Skovbakkens Venner (SBSV) er en relativ nyopstartet støtteforening, der har til formål at støtte den lokale børnehave i landsbyen Manna-Thise, 9700 Brønderslev. Pengene er små både i kommunen og i støtteforening og i forbindelse med, at børnehaven har fået bevilliget nogle af pengene til etablering af en ny legepladszone, så ønsker SBSV at søge penge til materialer, der kan bidrage til at få det bedste ud af den nye legeplads. Zonen kommer til at indeholde en motorisk balanceredskabsbane bestående af naturtræstolper, der både er lodrette og vandrette, samt forskellige tov-net til at kravle på og over.

Ønskede materialer

9049683 Stolpebeton 30
9027206 Murebalje 4
9025215 Spand 4
9039965 Hegn 15