Læskur til naturtalenterne

12. februar 2024
Ansøger: Foreningen naturtalenterne
NaturTalenterne er et naturfunderet læringsmiljø for børn og unge. Arbejde med heste og æsler indgår som pædagogisk værktøj og terapeutisk understøttelse til børn og unge med indlæringsvanskeligheder og trivselsproblemer. NaturTalenternes aktiviteter udfolder sig på den gamle Flyvestation Værløse, hvor et græsningsareal (Missil Folden) og en tidligere F-16 hangar (Shelter 204) er blevet stillet til rådighed for projektet af Naturstyrelsen. Konkret er der etableret et pilotprojekt (prøveforløb) i samarbejde med Hareskov skoles gruppeordning og de p.t. 42 skolebørn der er tilknyttet ordningen. Børnene skifter klasseværelset ud med Missil Folden på Værløse flyvestation hvor pensum serveres med naturen som ramme og dyrene som medhjælpere. Projektet understøttes af Furesø Kommunes skoleforvaltning og følges med interesse fra flere kanter. Der er for nyligt etableret en frivillig forening, foreningen NaturTalenterne, der har som formål at understøtte projektet konkret, samt støtte og fremme forskellige aktiviteter i naturen for en bred vifte af brugere, heriblandt børn og unge med særlige behov. Vi tror på at samspillet mellem et lokalt forankret civilsamfund, skoleforvaltningen og andre aktører, kan skabe positive resultater for en gruppe børn og unge der er udfordret på trivsel, læring og skoleglæde. Gennemførelsen af aktiviteterne, og udbygning af de nødvendige faciliteter, kræver derfor at gode kræfter forenes for at understøtte projektet både på kort og lang sigt. Et læskur på missilfolden er nødvendigt for at opfylde krav til dyrenes trivsel. Der er opført et interimistisk og midlertidigt læskur, som skal erstattes af en bygning af mere permanent karakter, som både giver dyrene bedre forhold og som æstetisk passer ind i de smukke naturomgivelser på flyvestationen.

Ønskede materialer

9033420 Dobbelt carport 5x510 3
9057380 Klinkbeklædning 100