Indretning af minigolfbaner

05. juli 2024
Ansøger: Aalborg Minigolf Klub
Indretning af nyt minigolflokale. Efter at vi var nødt til at fraflytte vores tidligere indendørs minigolf lokaler på grund af sundhedsfare (skimmelsvamp) i juni 2023 har banerne været opbevaret i en BoxIt container. Vi har nu fået nye lokaler på Vesterkæret skole, hvor der tidligere har været en skytteklub. Lokalerne trænger dog til en grundig istandsættelse inden vi kan anvende dem. Gerne en hurtig afgørelse på ansøgningen, da vi skal være spilleklare ca. 15.september 2024.
Det lokale hvor vores baner skal opstilles er på 10 x 17 meter og beklædt ved troltext på lofter og flere vægge. Vi skal dog have en endevæg beklædt med ny troltext. Både vægge og loftet samt stolper skal efterfølgende males. Klubben har 2 minigolf anlæg. 18 udendørs eternitbaner på Lerumbakken i Nørresundby og 12 indendørs filtbaner, der skal opsættes i de nye lokaler. Vi har 50 licenserede spiller i klubben samt 100 seniorer ( ældresagen og en lokal seniorklub ) der spiller en eller flere gange om ugen. I sommersæsonen har vi yderligere besøg af ca. 2.000 personer, der lejer køller og bolde for 1 dags spil. Vi forventer at kunne have besøg af skoleklasser, firmaarrangementer mm på vores indendørs anlæg. Der afvikles flere turneringer på anlæggene og i 2023 afholdt vi DM, som vi også skal i 2025. Arbejdet udføres af klubbens medlemmer på frivillig basis.

Ønskede materialer

9049079 Træbeton natur 25 mm 20
9019451 Forankringsgrunder 8
9024332 Vægmaling Glans 10 6
9027379 Loftsmaling Glans 3 7
9064139 Bosch PFS 1000 1
9059018 Malerovertræksdragt 10