Hegn til materialeplads

11. april 2024
Ansøger: Kolding Golf Club
Vi har igennem en længere årrække i foreningen Kolding Golf Club haft mange økonomiske og ledelsesmæssige udfordringer, men der er lys forude. Vi har på grund af manglende vedligeholdelse, store udfordringer med slidte faciliteter. Blandt andet vores hegn til materialepladsen (se billeder), som alle vores gæster og medlemmer går forbi hver dag. Vi ønsker at opdatere den, med hjælp fra frivillige kræfter fra Klubben.
Vi har en fantastisk placering midt i marielundskoven i Kolding Centrum. Vi har mere en 78.000 forbipasserende på cykel, løb, gåture og lign. årligt på vores stier og mange får desværre vores faldefærdige hegn til materialepladsen at se, det ønsker vi at lave om på. Med mere end 1000 medlemmer i foreningen, har vi en del frivillige kræfter at trække på, og vil derfor gerne søge om 35.000,- i materialer til at opdatere vores hegn. Vi planlægger at udføre projektet i løbet af sommeren eller først på efteråret og sætte et skilt op med Jem & FIx som tak for støtten. Det er svært for en gammel revisor som mig, at sætte præcis varenummer på de materialer der skal bruges, men jeg har gjort mit bedste. (Vi skal nok have en gammel tømrer(pensioneret medlem) til at tage endelig stilling til hvordan projektet bedst bliver udført)

Ønskede materialer

9060075 Reglar 200
9055105 Stolper 50
9036246 franske skruer 500