Have some Sydhavn

06. juni 2024
Ansøger: Sydhavnen Handler
Blad om Sydhavnens forenings- og handelsliv. ca. 40 sider. 7.500 eksemplarer. Se vedhæftede eksempel på opslag.
Foreningen ”Sydhavnen Handler”, er i gang med at udarbejde et trykt blad - til støtte for de små virksomheder i København SV. ”Sydhavnen Handler” er en forening af små lokale butikker, caféer, bare, teater, restauranter og foreninger. Vi er pt 100 medlemmer. Hovedparten af medlemmerne ligger i det gamle Sydhavn og en enkelt i det nye Sydhavn. Vi laver et blad som skal omdeles gratis. Vores mål er at andre end os der bor i Sydhavnen – får øjnene op for hvilken fantastisk bydel vi bor i. Ifølge Københavns Tryghedsrapport fra 2022, er utrygheden i Sydhavnen steget. Derfor mener vi at det er vigtigt at få mere liv i gaderne og i butikkerne for at skabe mere tryghed.Byområder, byrum og færdselsårer, der inviterer til menneskelig tilstedeværelse, skaber naturlig overvågning. Det gør byrummene mere trygge. Ved at understøtte den menneskelige tilstedeværelse med blandede funktioner, der er attraktive som fx åbne butikker, caféer, bare, restauranter og foreninger er det svært at begå kriminalitet uden at blive opdaget. Når området virker rart og aktivt, kan det også betyde, at flere har lyst til at færdes her. I midten af bladet er der et områdekort. Vi har valgt at inddele Sydhavnen i to områder - for at fremhæve forskellighederne. Det blå område indikerer den nyeste bydel som er omgivet af meget vand. Det grønne område indikerer den ældste bydel som er omgivet af mange grønne områder. Begge områder har hver deres særlige og skønne kvaliteter. En bydel hvor store og små virksomheder beriger hinanden med viden, aktivitet og energi. Bladet bliver mellem 30 og 40 sider.

Ønskede materialer

1234 blad 7500