Hadsund Jagtforening - renovering af klubhuset

09. april 2024
Ansøger: Hadsund Jagtforening
Hadsund Jagtforening står foran en løbende modernisering af vores anlæg som omhandler haglskydebane, riffelbane og klubhus. Vi arbejder i øjeblikket på en samlet plan, men har også måttet sande, at de mange projekter er kostbare for vores forening. Vi vil gerne have at vores klubhus fremstår imødekommende. Derfor ansøges om flotte udendørslamper.
Moderniseringen af anlæggene skal være med til at sikre, at foreningen fortsat kan stå som tidssvarende og attraktiv for flugtskytter, riffeljægere, jagttegnsaspiranter, nyjægere og rutinerede jægere, som ønsker at vedligeholde og udvikle deres skydefærdigheder. For jægernes vedkommende hænger dette sammen med et ønske om at være med til at sikre, at der sker så få anskydninger af vildtet, som muligt. Hadsund Jagtforening er en aktiv forening med over 300 medlemmer, der drives af frivillige. Vi er omkring 25 aktive medlemmer, som ligger tid og energi i foreningens arbejde, herunder også i driften af skydebanen. De frivillige lægger mange timer for at sikre tilbuddet til de mange brugere af anlægget. Banerne bruges af mange riffel- og flugtskytter, herunder en del konkurrenceskytter, ligesom også både kommende, nye og rutinerede jægere bruger banen. Foreningen tilbyder derudover faciliteter og frivillige instruktortimer i forbindelse med jagttegnsprøver samt hagl- og riffelprøver, ligesom der løbende på banen går uddannede frivillige instruktører, der bistår skytterne. Hadsund Jagtforening modtager skytter fra et stort geografisk område – i Mariagerfjord Kommune er vi den skydebane, der har flest åbningstimer. Det er derfor naturligt for os at vi bruger tid på at uddanne og dygtiggøre nyjægere. I samarbejde med lokale jagttegnslærere tilbydes for jagttegnslærerne til at træne med jagttegnseleverne på flugtskydningsanlægget under uddannelsen.

Ønskede materialer

9014911 Nordlux Blokhus up m/sensor - kobber 8