Forbedret akustik og isolering af klublokaler.

19. januar 2024
Ansøger: Vordingborg ro- og kajakklub
Vordingborg ro- og kajakklub har ca. 200 medlemmer. Klubbens hovedaktiviteter foregår på vandet i kajak eller robåd. Ca. halvdelen af klubbens medlemmer er 60 år eller derover. Vordingborg ro- og kajakklubs klubhus blev opført i 1973. Der er ikke gennemført bygningsforbedringer eller -ændringer siden opførelsen. For at styrke klublivet finder klubhuset nu i stigende omfang – især i vinterhalvåret - anvendelse til et bredt udvalg af medlemsaktiviteter, som ikke blev praktiseret da klubhuset blev opført. Eksempelvis undervisning, klubaftener, foredragsaftener, yoga, motion (herunder e-roning, som afvikles via storskærm) og udlån af klubhuset til medlemmerne. Yderligere indendørs aktiviteter forventes at støde til med det formål at gøre klubhuset mere attraktivt og dermed bidrage til at tiltrække og fastholde nye medlemmer. Klubhuset er blevet utidssvarende, og trænger til en opdatering til tidens behov. Det gælder bl.a.: • Der er et højt og rungende lydniveau ved mange af klubbens indendørs aktiviteter på grund af de akustiske forhold i klublokalerne. Især klubbens ældre medlemmer har høremæssige udfordringer ved aktiviteter med mange mennesker • Klubhusets loft er uisoleret Projektet indebærer, at loftsbeklædningen i klublokalerne tages ned, der lægges isolering op nedefra under klubhusets flade tag, og der lukkes af igen ned til klublokalet med ny lyddæmpende loftsbeklædning. Projektet indebærer således på samme tid reduktion af foreningens klimaaftryk og minimering af støj og rumklang i forbindelse med klubbens indendørs aktiviteter. Arbejdet udføres som gør-det-selv af håndværkskyndige medlemmer af klubben.

Ønskede materialer

9046890 Træbeton loftplader 25 mm hvid 350
9049875 Skruer træbeton hvid 21
9039069 Glasuld ISOVER Basic formstykker 145 mm 63